گروه های آموزشی متوسطه
سایت های مفید گروه آموزشی
منوی بخشنامه ها
سایتهای مفیدگروه تکنولوژی

::اخبار نظري
 
آرشیو اخبار
شش آزمون آزمایشی ویژه چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
چهارشنبه 23 بهمن 1392 مشاهده متن کامل

چهارمین مسابقه ملی نانوویژه همکاران فرهنگی
دوشنبه 16 دی 1392 مشاهده متن کامل

بارم بندی دروس
یکشنبه 3 آذر 1392 مشاهده متن کامل

تشکیل انجمن هاي علمي - پژوهشي دانش آموزان
شنبه 4 آبان 1392 مشاهده متن کامل

جلسه سرگروه هاي درس شيمي
شنبه 4 آبان 1392 مشاهده متن کامل

یاد روز حافظ
چهارشنبه 17 مهر 1392  مشاهده متن کامل

یاد روز حافظ
سه شنبه 16 مهر 1392 مشاهده متن کامل

بیستمین کنفرانس اپتیک وفوتونیک ایران و ششمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
پنجشنبه 14 شهریور 1392 مشاهده متن کامل

 

 ورود اطلاعات نظری

پنجمین المپیاد نانو

 

بیستمین کنفرانس اپتیک وفوتونیک ایران

 

 

تغییر قالب صفحه